Новини

Семинар с международно участие: „Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и план ...

12.11.2013

Семинар с международно участие: „Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане” в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП на 11-12 номври 2013 г.

На 11-12 ноември 2013 г. в председателят на НФРИ ще взе участие в Семинара с международно участие: „Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и План за действие за нейното прилагане”.

В рамките на семинара бяха представени националната институционална рамка за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания на         ООН – национални планове за действие; практики за прилагане на Конвенцията в Германия и Австрия; мониторингови механизми в областта на правата на човека и конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; предприети мерки за прилагане на Конвенцията в България; насоки за изготвянето на националните доклади пред Комитета на ООН за правата на хората с увреждания.