Новини

На 8 ноември т.г. в гр.София беше представен новият програмен период 2014-2020 г.

12.11.2013

На представянето на новия програмен период 2014-2020 г. участие взеха Филип Хат, ръководител на отдел “Румъния, България и Малта” в Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, Кирил Киряков – пряко отговоряща за европейските програми на Европейския социален фонд  за Румъния, България и Малта, министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и ръководителите на управляващите органи към оперативните програми в България. В информационното събитие „Новият програмен период 2014-2020 г. взе участие и председателят на федерацията Е.Тодорова.

Филип Хат, ръководител на отдел “Румъния, България и Малта” в Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, очерта препоръките на ЕК за новия програмен период.

На дискусията бяха представени проектите на всички оперативни програми, както и програмите за развитие на селските райони, за морско дело и рибарство и за териториално развитие през периода 2014-2020 г.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи приоритетите на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. „Пазарът на труда, намаляването на бедността и социалното включване и по-ефикасна работа на институциите в сферата на заетостта, социалното включване и здравеопазването, са основните акценти в новата оперативна програма”, каза министър Адемов. Предприятията от социалната икономика са част от подкрепата на оперативната програма, в т.ч. и специализираните предприятия и кооперации. Министър Адемов разясни, че основната промяна в новата ОП РЧР е свързана с нуждата от намаляване на административната тежест за бенефициентите, поради което, през новия програмен период всички процедури ще бъдат опростени, ориентирани към резултатите и нуждите на бенефициентите.