Новини

НПО-та се срещнаха със зам.-министрите Светлана Дянкова и Лазар Лазаров МТСГ

12.11.2013

На 1 ноември 2013 г. неправителствени организации се отзоваха  на поканата за организирането на Обществен съвет в МТСП където се срещнаха със заместник-министрите на труда и социалната политика Светлана Дянкова и Лазар Лазаров. От името на национално представителните организации на и за хора с увреждания участие взе Е.Тодорова – председател на НФРИ.

По време на срещата бяха обсъдени проектът на Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. и Бюджета на МТСП за следващата година.

Заместник-министър Светлана Дянкова представи ЗБДОО за 2014 г. В документа се предлага изменение на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване за осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2014 г. с увеличение от 3%, за което са предвидени допълнителни 120 млн. лева. В областта на пенсионната политика се запазва възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по чл. 68 от КСО на достигнатите през 2013 г. нива”, обясни тя.

 В проекта на ЗБДОО за следващата година се предлага размерът на максималния осигурителен доход да е 2400 лв.. Това ще доведе до повишаване на размера на т.нар. таван на пенсиите от 770 лв. на 840 лв. от 1 юли 2014 г. Предвижда се увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 150,00 на 154,50 лв., както и увеличаване на социалната пенсия за старост от 110,00 на 113,30 лв. от 1 юли 2014 г. Предвижда се от януари 2014 г. минималната работна заплата да се увеличи от 310 на 340 лв.”, напомни заместник-министър Дянкова.

 Представителите на неправителствения сектор отправиха своите предложения относно коледните надбавки, тавана на пенсиите, размера на минималната пенсия и въвеждането на „швейцарското правило”, както и да не се отнемат права на хората с увреждания, а именно – на работещите лица с увреждания да се променя инвалидната пенсия.

 „За първи път бюджетът на МТСП е над 1 млрд. лева. и увеличението е с 94 млн. лева”, уточни заместник-министър Лазар Лазаров при представянето на новостите в областта на социалните политики на МТСП за следващата година. „Приоритет и за следващата година остава насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст. Мерките в тази област са насочени към оптимизиране координацията между системата за социално подпомагане и системата за активни програми на пазара на труда, както и включването в курсове за обучение и професионална квалификация”, каза заместник-министър Лазаров.