Международни участия

Оpen4Business Matchmaking Event - 19-21 септември, гр. Печ, Унгария

29.06.2016

Събитието се организира от Камарата на търговията и промишлеността на Печ-Бараня и Enterprise Europe Network South West Hungarian Region. Участниците във формата могат да проведат различни формални и неформални срещи, да обменят добри практики и да създадат национални и транснационални икономически и проектни партньорства.

Поканени са представители на предприятия и клъстери от Германия, Австрия, Словения, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна, Словакия, Чехия, Полша и Северна Италия, България в областите доставчици за автомобилостроенето, производство на пластмаса и електроника, околна среда  и ИКТ индустрията.

Подробна информация за събитието, регистрация за участие в съпътстващата конференция, публикуване на профил на сътрудничество с цел участие в планираните B2B срещи може да се намери на http://open4business.talkb2b.net 


 За контакт: г-жа Anita Hendinger, Head of Department, е-mail:  ahendinger@pbkik.hu,

тел.: +36 30 68 68 198.

Допълнителни материали:

http://www.sme.government.bg/uploads/2016/06/Hungary-1.pdf