НОВИНИ

Европейската комисия съвместно с Европейския форум на хората с увреждания ще отбележи Деня на хората с увреждания

25.11.2016, Бюлетин № 11

Тази година Денят на хората с увреждания ще бъде отбелязан с конференция, която ще се проведе на 29-30 ноември 2016 в Брюксел. Конференцията конкретно ще отбележи 10-ата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Презентациите и дискусиите ще бъдат насочени по интерактивен начин за напредъка, който е постигнат в ЕС за насърчаване на правата на хората с увреждания, основан на Конвенцията на ООН. Участие във форума ще вземат хора с увреждания,......още

Заседание на Комитет по наблюдение по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки средни предприятия” 2014-2020

25.11.2016, Бюлетин № 11

На 24 ноември 2016 г. в Правец се проведе заседание на Комитета за наблюдение по две оперативни програми ИК и ИМСП 2014-2020.   Беше представен напредъка в изпълнението на програмите. Одобрена беше методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Развитие на клъстери в България”, която представлява интерес за федерацията. Одобрена беше и Индикативната годишна работна програма за 2017 г. В нея се предвижда стартиране през м.септември 2017 г. на процедура......още

България за първи път поема председателството на Съвета на Европейския съюз

25.11.2016, Бюлетин № 11

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета. Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от......още

Международни участия

Започва безплатно онлайн обучение за пилотно тестване на „Професионална обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост”

18.10.2016, Бюлетин № 10

Работещите в сферата на заетостта на хората с увреждания, ще може да се възползват от пилотното тестване на „Професионалната обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост. Обучението се провежда за първи път в България и има за цел да отговори на......още

Двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранително-вкусовата промишленост и ХоРеКа сектора

30.09.2016, Бюлетин № 9

Краен срок за регистрация – 30 октомври 2016 г. На 10 ноември 2016 г., четвъртък, от 10:30 – 18:00 ч ще се проведат Двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранително-вкусовата промишленост и ХоРеКа сектора. Събитието се организира от......още

Международен панаир за опаковъчна техника и опаковки WARSAW PACK 2017 и Международен панаир на хранителни технологии Warsaw Food Tech 2017 г. 07 - 09 март 2017 в конгресен център Ptak Warsaw Expo, Полша

25.08.2016, Бюлетин № 8

В международния панаир WARSAW FOOD TECH 2017 ще вземат участие производители и дистрибутори на машини и оборудване за преработка и производство на храни. В рамките на три дни, над 100 изложители ще представят новите технологии в производство от хранително-вкусовата промишленост. Тематичният......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016, Бюлетин № 7

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност......още

Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"

19.04.2016, Бюлетин № 4

На 22 март 2016 г. в София се проведе Международна конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания. Постижения и практики“. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители......още

Оперативните програми на ЕС – възможност за специализираните предприятия

19.04.2016, Бюлетин № 4

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия, в това число и специализираните предприятия, могат да финансират......още

Проекти и програми

Програма „Еразъм+“

25.11.2016, Бюлетин № 11

Краен срок за кандидатстване: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г. Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“: Ø  Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност......още

EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

25.11.2016, Бюлетин № 11

Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време) Целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в областта на ПОО (професионално образование и обучение) за развиване на обучението на работното място. Допустими......още

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

18.10.2016, Бюлетин № 10

"Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар.  Bсяка една фирма, която попада в категория......още

Нашата консултация

Допълнителен платен годишен отпуск за работниците и служителите

25.11.2016, Бюлетин № 11

Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда  работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск: 1. за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки......още

Еднократна целева помощ за преустройство на жилище

25.11.2016, Бюлетин № 11

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако......още

Намалено работно време за работниците и служителите

25.11.2016, Бюлетин № 11

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) за работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното......още