НОВИНИ

Конференцията “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“

29.03.2017, Бюлетин № 4

Председателят на УС на НФРИ кани членовете на НФРИ да вземат участие в  Конференцията “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“, която ще се проведе на 30.03.2017 г., четвъртък, от 14.00 часа в Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир АД – гр.Пловдив.  Конференцията е част от ежегодния Европейския форум за социално предприемачество, който е уникален за Европа и събира......още

Лого „Произведено в България от хора с увреждания”

29.03.2017, Бюлетин № 4

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания - Минчо Коралски ще представи по време на пресконференцията „Създаване на заетост за хората с увреждания“ на 29 март 2017 г. в София, организирана от Организационния комитет от национално представителни организации, в това число и НФРИ, логото за идентифицирането на стоките и услугите, произведени от социални и специализирани предприятия. С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“,......още

Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания”

29.03.2017, Бюлетин № 4

На 29.03.2017 г. от 11.00 часа ще се проведе Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания” в гр. София, бул.Дондуков 11. 689 187 са регистрираните хора у нас с трайни увреждания, по данни на НОИ. Тук не се включват лицата с намалена работоспособност под 50%. От тях 281 000 лица с трайни увреждания са в трудоспособна възраст по данни на НОИ. По неофициални данни само около 10% от тях работят. По време на пресконференцията ще бъдат представени основните събития,......още

Международни участия

ПОКАНА ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

29.03.2017, Бюлетин № 4

П О К А Н А НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ на Официалното откриване на ШЕСТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА 30 март 2017 г., четвъртък, от 11.00 часа, палата № 6 на Международен панаир......още

Пета международна среща 10-11 януари и участие от НФРИ в мобилности – 10 май – 12 януари 2017 г., Испания

30.01.2017, Бюлетин № 2

На 10 януари т.г. във Валенсия, Испания стартира  Петата международна среща, организирана от консорциум от партньори, включващ Националната федерация на работодателите на инвалиди и още 6 организации от България, Австрия, Испания и Турция по Проект № 2014-1-BG01-KA202-001529 „Коучинг......още

Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, от 30 март до 2 април 2017 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче

17.01.2017, Бюлетин № 1

Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика ще се проведе от 30 март до 2 април 2017 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче. Националната федерация на работодателите на инвалиди отново ще бъде съорганизатор на проявата, която се провежда с подкрепата......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016, Бюлетин № 7

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност......още

Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"

19.04.2016, Бюлетин № 4

На 22 март 2016 г. в София се проведе Международна конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания. Постижения и практики“. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители......още

Оперативните програми на ЕС – възможност за специализираните предприятия

19.04.2016, Бюлетин № 4

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия, в това число и специализираните предприятия, могат да финансират......още

Проекти и програми

Проект на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”

29.03.2017, Бюлетин № 4

АХУ ще финансира Проекта на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”. Целта на проекта е да повиши социалния капитал на работещите в специализирани предприятия от НФРИ чрез повишаване на мотивацията им за заетост и подобряване на ключовите им......още

BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

28.02.2017, Бюлетин № 3

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа. -  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ -  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. С процедурата се цели да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори......още

BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество"

28.02.2017, Бюлетин № 3

Краен срок: 03.04.2017 г., 17:30 часа Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“, която има за цел да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи......още

Нашата консултация

От 01.01.2017 г. хората, които ще останат без работа, ще получават обезщетение за максимален срок от 12 месеца, ако имат стаж от 12 и повече години.

29.03.2017, Бюлетин № 4

До сега НОИ изискваше минимум 25 г. осигурителен стаж. Намалението на годините е следствие от промяната в КСО, според която при отпускане на обезщетението се зачита само стажът, натрупан от 01. 01. 2002г., т. е. датата от която фонд “Безработица” е преминал към НОИ. Условията за......още

От 01. 01. 2017 г. минималната месечна вноска за трайно безработните и лицата, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки, е 18.40 лв.

29.03.2017, Бюлетин № 4

Срокът за внасяне на дължимата осигуровка за м. януари т.г. е 25 февруари 2017 г. Размерът на здравноосигурителната вноска през тази година се запазва на 8 % от получавания осигурителен доход, но сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв. Преди......още

Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

28.02.2017, Бюлетин № 3

• Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: до 5400 лв. - 460 лв; до 6500 лв. – 500 лв; до 7500 лв. – 550 лв; след 7500 лв – 600 лв.   •  Осигурителен доход за регистрирани земеделските стопани и тютюнопроизводители - минимален – 300 лв; -......още