НОВИНИ

България започва първото си председателство на Съвета

30.12.2017, Бюлетин № 12

1 януари 2018 г. бележи началото на българското председателство на Съвета, което ще продължи през следващите 6 месеца. Председателството ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика. Приоритетите на българското председателство са подчинени на неговия девиз: „Съединението прави силата“, който е и девизът върху герба на Република България. Със своите......още

Кръгла маса за политиките за хора с увреждания в 44-то Народното събрание на РБългария на 1 декември 2017 г.

30.11.2017, Бюлетин № 11

По инициатива на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с отбелязване на 3 декември – Световния ден на хората с увреждания в 44-то Народното събрание на РБългария се проведе Кръгла маса за политиките за хора с увреждания под патронажа и почетното участие на Цвета Караянчева – председател на парламента на РБългария. Участие в работата на Кръглата маса взеха Цвета Караянчева – председател на 44-то НС на РБългария, депутати......още

Благотворителен концерт „Различни, но заедно” на Сдружение „Гайтани” - Ямбол

30.11.2017, Бюлетин № 11

С благотворителен концерт „Различни, но заедно” на 5 декември т.г. в голямата зала на Община Ямбол беше отбелязан Международният ден на хората с увреждания - 3 декември. Организатор на събитието беше Сдружение "Гайтани" със съдействието на Община Ямбол. Председателят на федерацията Е.Тодорова уважи събитието и поздрави Сдружение „Гайтани”, член на НФРИ, в лицето на неговия председател Веска Ахмакова и всички гости и участници в концерта. Председателят......още

Международни участия

17-то издание на националното изложение „Произведено в Молдова“

30.12.2017, Бюлетин № 12

17-то издание на националното изложение „Произведено в Молдова“ ще се проведе в периода 31 януари – 4 февруари 2018 г. в Международния изложбен център „Молдекспо“ (Кишинев). Събитието се организира ежегодно от Молдовската търговско-промишлена палата (МТПП),......още

Покана за участие в двустранни срещи и бизнес форум ЕС-Сърбия 2018

30.12.2017, Бюлетин № 12

Enterprise Europe Network към БТПП в сътрудничество с EEN към Сръбската търговско-промишлена палата организират участие в бизнес форума ЕС-Сърбия 2018, в рамките на който ще се проведат и двустранни срещи за бизнес сътрудничество (b2b-meetings) в секторите на хранително-вкусовата промишленост,......още

На 24 октомври в София лекция на проф. Мотошиге Ито

30.10.2017, Бюлетин № 10

На 24 октомври в София се проведе съвместен форум на Българската търговско-промишлена палата и посолството на Япония на който беше представена лекцията от японския икономист проф. Мотошиге Ито За иновациите, фиксирания минимален доход и застаряващото население. В срещата......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания“

28.04.2017, Бюлетин № 5

На 29 март т.г. в залата на бул.Дондуков 11 в София се проведе Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания”. Участие взеха Стилиян Баласопулов  – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Елка Тодорова –  председател......още

Отворено писмо до медиите от национално представителните организации на и за хора с увреждания

28.04.2017, Бюлетин № 5

На 5-ти май – Европейския ден за протест на хората с увреждане, се обръщаме към вас с апел за подкрепа, за да бъде животът ни по-малко зависим. В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както на европейската, така и на българската статистика,......още

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016, Бюлетин № 7

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност......още

Проекти и програми

Фонд "Условия на труд"

30.11.2017, Бюлетин № 11

Краен срок: всеки месец до 25-то число Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване......още

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

30.11.2017, Бюлетин № 11

Краен срок: 23.04.2018 г., 16:00 ч.   Цел на процедурата: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно......още

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

30.10.2017, Бюлетин № 10

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г. Процедура Минимален размер на БФП за проект Максимален размер на БФП за проект Максимален % на финансиране Очакван прием на проекти Подкрепа за......още

Нашата консултация

Изчисляване на годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка от работодател по основно трудово правоотношение на работник или служител лице с трайно намалена работоспособност

30.10.2017, Бюлетин № 10

Съгласно чл.49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата  данъчна година изчислява годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Сумата от......още

Облекчения на хората с увреждания при движението им с пътни превозни средства

30.09.2017, Бюлетин № 9

Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета на съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. – Препоръка 98/ 376/ ЕО. Картата......още

Определяне на датата на инвалидизация

30.09.2017, Бюлетин № 9

Датата на инвалидизация се определя едновременно с установяването на процента загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) въз основа на наличната медицинска документация, трудовия маршрут и здравословното състояние на лицето (чл. 65, ал.1 и 2 от Наредба за медицинската......още