НОВИНИ

Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания, 17-19 май 2016 г, София

29.06.2016, Бюлетин № 6

В периода 17-19 май 2016 г. се проведе  Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания в в МОЛ Парадайз, гр.София. Базарът е част от организираната Международна асамблея във връзка с 20 години от Конвенция 177 на Международната организация на труда за надомния труд.  Участие в продажбата на стоки и представяне чрез рекламни материали взеха членовете на НФРИ – „Лозана” ЕАД – София, „Мир-И” ЕООД – Етрополе, „Ния Милва”......още

Семинар „Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020“

29.06.2016, Бюлетин № 6

На 6 юни т.г. в Слънчев бръг се проведе Семинар за повишаване на конкурентноспособността на членовете на федерацията с лектор Ангелина Тодорова – външен експерт на Европейската комисия. Бяха представени новостите в програмен период 2014-2020 г. в сравнение с 2007-2013; Новият Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г. и възможностите пред специализираните предприятия за участие с проекти по Оперативна програма  “Иновации и конкурентоспособност и ОП Наука, образование......още

На 8 юни т.г. среща в ИАНМСП за подорбяване конкурентоспособността на специализираните предприятия

29.06.2016, Бюлетин № 6

На 8 юни 2016 г. се проведе работна среща между председателя на НФРИ и представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП за сътрудничество и партньорство, инициирана от федерацията. На срещата присъстваха председателя на федерацията Е.Тодорова и представители на агенцията: Боряна Минчева – началник отдел „Интернационализация на малките и средни предприятия”; Румен Симов – началник отдел „Мерки за интернационализация, провеждани......още

Международни участия

Оpen4Business Matchmaking Event - 19-21 септември, гр. Печ, Унгария

29.06.2016, Бюлетин № 6

Събитието се организира от Камарата на търговията и промишлеността на Печ-Бараня и Enterprise Europe Network South West Hungarian Region. Участниците във формата могат да проведат различни формални и неформални срещи, да обменят добри практики и да създадат национални и транснационални икономически......още

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика“

29.06.2016, Бюлетин № 6

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика“, се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в София на 2-3 юни 2016 г. Семинарът беше организиран от Министерството на труда и социалната......още

Работна среща „Устойчивост и солидарност в икономиката“

29.06.2016, Бюлетин № 6

На 26, май 2016 г. в София се проведе Първата среща на заинтересованите страни за „Устойчивост и солидарност в икономиката“. Целта на срещата беше присъстващите да споделят своите практики и ангажименти за развитие на социалната и солидарна икономика в страните които представляват. Официални......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Семинар „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания”

19.04.2016, Бюлетин № 4

Председателят на НФРИ участва в първия семинар на Българска съдийска асоциация на тема „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ на 2 април 2016 г. в гр.Пловдив. Основните теми, които бяха засегнати от лекторите в семинара Карлос......още

Семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в България“

19.04.2016, Бюлетин № 4

На 30 март т.г. в Експо център „Флора Бургас”, гр.Бургас се проведе семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в България, организиран от Фондация „Солидарно общество”. Участие в семинара взеха Г.Пирински – член на Европейския парламент,......още

Председателят на НФРИ взе участие в заседание на междуведомствената работна група, разработваща проект на Закон за социалната икономика

19.04.2016, Бюлетин № 4

На 24 март 2016 г. в Министерство на труда и социалната политика се състоя заседание на междуведомствената работна група, подготвяща проект на Закон за социалната икономика/социално предприемачество, в което участва председателя на НФРИ Е.Тодорова. В рамките на заседанието Е.Тодорова......още

Проекти и програми

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

29.06.2016, Бюлетин № 6

Краен срок: 15.08.2016 г. Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Кой може да......още

Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

27.05.2016, Бюлетин № 5

Oт 16 май стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ зa безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Схемата ще се реализира на два етапа. За първия, който стартира на 16 май, е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения......още

Процедура за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

19.04.2016, Бюлетин № 4

Краен срок: 31 май 2016 г., вкл.    Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от: 1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.е в размер до левовата равностойност на: а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща......още

Нашата консултация

Стартира схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

29.06.2016, Бюлетин № 6

Краен срок: 10.08.2016 г.  за подаване към АУЕР на енергийните доклади  12.10.2016 г. за подаване на проектното предложение   Цел на процедурата   Целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване......още

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г.

27.05.2016, Бюлетин № 5

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се през тази година около 44 700 лица да ползват парични помощи......още

Подаване на годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г.

19.04.2016, Бюлетин № 4

До 30 април 2016 г. е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2015 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място  /на хартиен и електронен носител/ в съответната......още