НОВИНИ

Изложение – договаряне и бизнес форум „За ТУРИЗМА 2017“, Варна - Дворец на културата и спорта на 21 и 22 ноември 2016

15.07.2016, Бюлетин № 7

Експо Тим ООД и Дворецът на културата и спорта  канят заинтересованите за участие в изложението – договаряне и бизнес форум „За ТУРИЗМА 2017“, Варна - Дворец на културата и спорта на 21 и 22 ноември 2016 г. Проявата ще се проведе под патронажа на Министерството на туризма, с подкрепата на Община Варна и с партньорството на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите и други браншови организации, свързани с  туризма.   Цели на изложението и......още

Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания, 17-19 май 2016 г, София

29.06.2016, Бюлетин № 6

В периода 17-19 май 2016 г. се проведе  Базар на стоки на надомните производители и предприятия на хора с увреждания в в МОЛ Парадайз, гр.София. Базарът е част от организираната Международна асамблея във връзка с 20 години от Конвенция 177 на Международната организация на труда за надомния труд.  Участие в продажбата на стоки и представяне чрез рекламни материали взеха членовете на НФРИ – „Лозана” ЕАД – София, „Мир-И” ЕООД – Етрополе, „Ния Милва”......още

Семинар „Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020“

29.06.2016, Бюлетин № 6

На 6 юни т.г. в Слънчев бръг се проведе Семинар за повишаване на конкурентноспособността на членовете на федерацията с лектор Ангелина Тодорова – външен експерт на Европейската комисия. Бяха представени новостите в програмен период 2014-2020 г. в сравнение с 2007-2013; Новият Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г. и възможностите пред специализираните предприятия за участие с проекти по Оперативна програма  “Иновации и конкурентоспособност и ОП Наука, образование......още

Международни участия

Оpen4Business Matchmaking Event - 19-21 септември, гр. Печ, Унгария

29.06.2016, Бюлетин № 6

Събитието се организира от Камарата на търговията и промишлеността на Печ-Бараня и Enterprise Europe Network South West Hungarian Region. Участниците във формата могат да проведат различни формални и неформални срещи, да обменят добри практики и да създадат национални и транснационални икономически......още

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика“

29.06.2016, Бюлетин № 6

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика“, се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в София на 2-3 юни 2016 г. Семинарът беше организиран от Министерството на труда и социалната......още

Работна среща „Устойчивост и солидарност в икономиката“

29.06.2016, Бюлетин № 6

На 26, май 2016 г. в София се проведе Първата среща на заинтересованите страни за „Устойчивост и солидарност в икономиката“. Целта на срещата беше присъстващите да споделят своите практики и ангажименти за развитие на социалната и солидарна икономика в страните които представляват. Официални......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016, Бюлетин № 7

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност......още

Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"

19.04.2016, Бюлетин № 4

На 22 март 2016 г. в София се проведе Международна конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания. Постижения и практики“. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители......още

Оперативните програми на ЕС – възможност за специализираните предприятия

19.04.2016, Бюлетин № 4

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия, в това число и специализираните предприятия, могат да финансират......още

Проекти и програми

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

15.07.2016, Бюлетин № 7

Краен срок: 19.00 часа на 12 октомври 2016 г.  Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност......още

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

15.07.2016, Бюлетин № 7

Краен срок: 31.10.2016 г. 17:30 часа. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата процедура има за цел: Ø  Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания......още

Фонд "Условия на труд"

15.07.2016, Бюлетин № 7

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.  Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване......още

Нашата консултация

Защита при уволнение на хора с увреждане 50 и над 50 %

15.07.2016, Бюлетин № 7

Предварителната защита при уволнение на хора с увреждане 50 и над 50 % в обхвата на чл.333, ал.2 от Кодекса на труда се отнася само за работници и служители, работещи по трудово правоотношение при спазване трудовата препоръка, записана в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК с актуален......още

Стартира схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

29.06.2016, Бюлетин № 6

Краен срок: 10.08.2016 г.  за подаване към АУЕР на енергийните доклади  12.10.2016 г. за подаване на проектното предложение   Цел на процедурата   Целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване......още

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г.

27.05.2016, Бюлетин № 5

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се през тази година около 44 700 лица да ползват парични помощи......още