НОВИНИ

Достъпност на уеб сайтове и мобилни приложения.

22.02.2021, Бюлетин № 3

Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор има за цел да повиши цифровото приобщаване въз основа на общи изисквания за достъпност.             Организациите от обществения сектор следва да вземат необходимите мерки техните уеб сайтове и мобилни приложения да станат по-достъпни като направят тяхното съдържание пригодно за възприемане,......още

Онлайн панаир Работодатели с големи сърца в Световната седмица на предприемачеството

30.11.2020, Бюлетин № 10

            В навечерието на Световната седмица на предприемачеството се проведе „Онлайн панаир Работодатели с големи сърца”. Виртуалното събитие се проведе в периода 11-18 ноември 2020 г. и представи продукцията на малки предприятия, които успешно съчетават бизнес и социална кауза, осигурявайки работни места и възможност за професионална и творческа изява на уязвими групи.             В онлайн изложението......още

Онлайн дискусия на Европейската комисия относно Директивата за уеб достъпност

28.09.2020, Бюлетин № 9

Председателят на НФРИ взе участие в онлайн дискусията за уеб достъпност, организиран от Европейската комисия на 23 септември т.г. Директивата за уеб достъпност, приета през 2016 г., определя 23 септември 2020 г. като дата, до която всички уебсайтове от публичния сектор в ЕС трябва да бъдат достъпни за хората с увреждания. За да се отбележи този  важен ден за цифровата достъпност и участие в ЕС, Европейският форум на хората с увреждания беше домакин на онлайн дискусия......още

Международни участия

ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 26-29 март 2020 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

31.01.2020, Бюлетин № 1

Националната федерация на работодателите на инвалиди кани своите членове като изложители в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив, Международен панаир, палата № 6 от 26 до 29 март 2020 г. Проявата се провежда с подкрепата......още

Осми Европейски форум на социалното предпрпиемачество

31.03.2019, Бюлетин № 3

            От 28 до 31 март 2019 г., в град Пловдив, се проведе осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество. Проявата се организира от Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия......още

Специализирани предприятия от федерацията взеха участие в изложение на социални предприятия в Будапеща

30.11.2018, Бюлетин № 11

 По покана от Министерството на финансите на Унгария, в периода от 11-14 ноември 2018 г. НФРИ организира работно посещение в гр. Будапеща, Унгария за участие в Международна конференция и Изложение на социални предприятия, организирани от OFA Унгарска служба за обществена полза,......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Изменения в някои режими от значение за бизнеса във връзка с извънредната епидемична обстановка

30.11.2020, Бюлетин № 12

            Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД на ЗМДВИПОРНСПП), обн. в ДВ, бр. 98 от 17.11.2020......още

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

30.06.2020, Бюлетин № 6

            Министерството на труда и социалната политика ще стартира три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата.             В пакета „Заетост х 3“ влизат новият вариант на мярката 60/40,......още

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

30.06.2020, Бюлетин № 6

            Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника......още

Проекти и програми

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

22.02.2021, Бюлетин № 2

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2021 г.:   1. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Краен срок: 24.02.2021 г.   2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Краен......още

Конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

22.02.2021, Бюлетин № 3

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 15.04.2021 г.             Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните......още

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19”

22.02.2021, Бюлетин № 3

Срок за кандидатстване: 16.30 часа на 15 март 2021 г. Бюджет на процедурата: 78 233 200 лева Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Предоставените......още

Нашата консултация

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021 г., ако такава е подадена през 2020 г.

14.01.2021, Бюлетин № 1

Съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. По силата на приетите изменения, освободени от задължение......още

До 28 февруари 2021 г. служебно се удължава срокът за получаване на помощи на хора с увреждания и инвалидни пенсии

30.11.2020, Бюлетин № 12

Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка ще продължат да действат до 28 февруари 2021 г. Служебното удължаване на техния срок произтича от......още

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДИП)

30.04.2020, Бюлетин № 4

            Обнародваният на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДИП), въвежда важни промени в уредбата на трудовите отношения. Две са основните цели, които......още