НОВИНИ

Заседание на Организационния комитет по подготовката и провеждането на Седмия европейски форум за социално предприемачество

30.08.2017, Бюлетин № 8

На 8 септември 2017 г. в залата на Съюза на инвалидите в България се проведе първото заседание на Организационния комитет по подготовката и провеждането на Седмия европейски форум за социално предприемачество. В състава на организационния комитет са включени организации на специализирани предприятия и организации на хора с увреждания. В срещата участие взе Е.Тодорова в качеството си на редовен член на организационния комитет от създаването му през 2012 г. Беше......още

Първо лято без такси за роуминг: Европейците с нови правила

30.08.2017, Бюлетин № 8

Първото лято без такси за роуминг показва, че европейците са запознати с новите правила и са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС. Според експресно проучване на Евробарометър, мнозинство от европейските граждани признава ползите от роуминга без допълнителни такси. Благодарение на новите правила за роуминга в ЕС в сила от 15 юни 2017 г. потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в чужбина в......още

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

30.08.2017, Бюлетин № 8

На 10 юли 2017 г. в МТСП се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ръководи заседанието, като председател на Националния съвет. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, измененията в наредбата за устройството и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства за хора с увреждания,......още

Международни участия

Шеста международна среща 04-05 юли 2017 г. и провеждане на мобилности в периода 4–6 юли 2017 г., Бургас

20.07.2017, Бюлетин № 7

Срещата започна с приветствие от координатора на проекта Мария Горанова и беше последвана от кратко въведение за организирането на дните на срещите, събитието за мултиплициране и посещенията за мобилност. След което стартира първата сесия на партньорите по проекта и участниците......още

Заключителна конференция „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и решения”, 6 юли 2017 г., Бургас

20.07.2017, Бюлетин № 7

На 6-ти юли т.г. в Експо център „Флора“, гр. Бургас се проведе международната заключителна конференция на тема „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и  решения“. Конференцията се проведе в рамките на проект Coach@Work и бе посветена на проблемите......още

Търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”

26.05.2017, Бюлетин № 6

Дати: 2017 г. 29 септември - 8 октомрви 2017 г. 8 - 20 декември 2017 г. Място: ЦУМ – северен вход, гр. София Етаж: партер Работно време: 10.00 до 19.00 ч. Вход: Свободен             Участие в изложението могат......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания“

28.04.2017, Бюлетин № 5

На 29 март т.г. в залата на бул.Дондуков 11 в София се проведе Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания”. Участие взеха Стилиян Баласопулов  – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Елка Тодорова –  председател......още

Отворено писмо до медиите от национално представителните организации на и за хора с увреждания

28.04.2017, Бюлетин № 5

На 5-ти май – Европейския ден за протест на хората с увреждане, се обръщаме към вас с апел за подкрепа, за да бъде животът ни по-малко зависим. В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както на европейската, така и на българската статистика,......още

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016, Бюлетин № 7

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност......още

Проекти и програми

BG05M9OP001-1.022 ”Специфични обучения”

30.08.2017, Бюлетин № 8

Краен срок: 31 октомври 2017 г., 17,30 ч.  Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията......още

BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

30.08.2017, Бюлетин № 8

Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна......още

"Хоризонт 2020" Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)

20.07.2017, Бюлетин № 7

Краен срок за Фаза 1: 08 ноември 2017 г.               "Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е атрактивна схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации и алтернативни иновативни решения на важни икономически и социални......още

Нашата консултация

От 01.01.2017 г. хората, които ще останат без работа, ще получават обезщетение за максимален срок от 12 месеца, ако имат стаж от 12 и повече години.

29.03.2017, Бюлетин № 4

До сега НОИ изискваше минимум 25 г. осигурителен стаж. Намалението на годините е следствие от промяната в КСО, според която при отпускане на обезщетението се зачита само стажът, натрупан от 01. 01. 2002г., т. е. датата от която фонд “Безработица” е преминал към НОИ. Условията за......още

От 01. 01. 2017 г. минималната месечна вноска за трайно безработните и лицата, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки, е 18.40 лв.

29.03.2017, Бюлетин № 4

Срокът за внасяне на дължимата осигуровка за м. януари т.г. е 25 февруари 2017 г. Размерът на здравноосигурителната вноска през тази година се запазва на 8 % от получавания осигурителен доход, но сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв. Преди......още

Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

28.02.2017, Бюлетин № 3

• Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: до 5400 лв. - 460 лв; до 6500 лв. – 500 лв; до 7500 лв. – 550 лв; след 7500 лв – 600 лв.   •  Осигурителен доход за регистрирани земеделските стопани и тютюнопроизводители - минимален – 300 лв; -......още