Международни участия

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика“

29.06.2016

Семинар с международно участие на тема: „Законодателно осигуряване на социалната икономика“, се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в София на 2-3 юни 2016 г.

Семинарът беше организиран от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Участие взеха представители на държавни и правителствени институции, агенциите към МТСП, организациите на социалните партньори, неправителствени институции, представители на сектора на социалната икономика в страната, медии и други заинтересовани страни. От страна на НФРИ участие взе Станислава Тончева. 

Проведе се дискусия относно проекта на Закон за социалната икономика и създаването на единна правна рамка за социалните предприятия представена от Теодора Тодорова – експерт в МТСП и Надя Шабани експерт от Български център за нестопанско право. 

Беше представен и създадения нов дигитален продукт на ЦРЧРРИ начерен Смарт Нет, който предлага удобен интерфейс и чрез който потребителите могат да получат консултация по професионални въпроси и акутуални теми. Адресът на платформата е:  http://smartnetbg.net/

След направената оценка на състоянието бяха дискутирани различни подходи за работа от страна на България за развитието на законодателна база в областта на социалната икономика.