Международни участия

Покана от Френската камара

29.10.2015

Френско – българската камара организра на  30 ноември 2015 г. от 9.00 ч (понеделник) във Френския институт, пл. Славейков 3, закуска-дебат, посветена на възможностите за европейско финансиране.  

Участници:

г-н Жан-Мари Деманж, Ръководител на Регионалната икономическа служба към посолство на Франция;

Г-жа Яна Георгиева, Главна дирекция ОП „Околна среда"; 

Г-н Иван Модев, Главна дирекция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"; 

Г-жа Гергана Колешанска-Дамянова, Главна дирекция ОП "Развитие на човешките ресурси"; 

Г-жа Галина Василева, Главна дирекция ОП „Транспорт“. 

Цена за участие – 60 лв.  

Осигурен превод: френски и български езици. 

Запишете се в офиса на френската камара: konstantina.karaneshevа@ccifrance-bulgarie.org или 02/981 08 64