Международни участия

На 28 и 29 октомври, 2015 г. в гр. Пловдив се проведе Международна партньорска среща по проекта COACH@WORK

29.10.2015

На 28 и 29 октомври, 2015 г. в гр. Пловдив се проведе третата Международна партньорска среща по проекта COACH@WORK свързан с подкрепената заетост. В срещата взеха участие експерти от следните организации и държави: България – Национална агенция за професионално образование и обучение, Национална федерация на работодателите на инвалиди, както и две частни организации, предоставящи подкрепа, обучение и консултиране на лица с увреждания, а именно фирма Згура-М и фирма Интерпроджектс; Австрия - Jugend am Werk (най-големият доставчик на услуги по подкрепена заетост в страната); Испания – Fundación Pascual Tomas (водеща организация, подпомагаща хора с увреждания); Турция – UBITED (неправителствена организация, предоставяща услуги на хора с увреждания и техните семейства). От страна на НФРИ участие в срещата взеха Е.Тодорова – председател на УС на НФРИ, Иванка Пискова – член на УС на НФРИ, Валентина Христакева – експерт по проекта и Станислава Тончева – технически сътрудник по проекта.

Срещата е част от проект COACH@WORK: Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Началото на проекта бе поставено на 1 септември 2014 г., а продължителността му е 36 месеца.

Основната идея на тази международна инициатива е да се утвърди модела на подкрепена заетост като инструмент за активизиране и подкрепа на хора с увреждания. Екипът, работещ по проекта от страна на българските партньори, чрез съвместни действия разработи политики за включването на модела на подкрепена заетост в трудовото законодателство на Р България.

В рамките на проекта една от ключовите дейности е създаването на обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост в страните партньори по проекта. Към настоящия момента COACH@WORK навлиза в една от най-значимите си и активни фази. Ключова роля в процеса по въвеждане на подкрепената заетост има така наречения консултант по подкрепена заетост, който в повечето европейски страни е популярен с названието трудов коучър. Това е специално подготвен професионалист, който оказва специализирана подкрепа на човека с увреждане, за да се осигури най-подходящото обучение, съответно работно място и задържането на това работно място от човека с увреждане. 

По време на срещата бяха обсъдени постиженията и реализираните дейности до момента и  се направи план за действие по останалите планирани резултати.

Като част от дейностите по разпространение и публичност на проекта COACH@WORK, Е.Тодорова взе участие в Сутрешния блок на телевизия DC TV – гр.Пловдив на 29 октомври т.г.