Международни участия

Среща в НФРИ по проект „Корпоративен бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори”

15.10.2014

На 10.10.2014 г. председателят на НФРИ, Е. Тодорова се срещна с представители на Тракийски университет, Стопански факултет, Агроконсулт инженеринг – Стара Загора и Джулия Галера, страши изследовател в Университета в Тренто, Италия.

Организациите партньори изпълняват четиригодишен проект „Корпоративен бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори” (C-BIRD). Проектът си поставя за цел да популяризира разбирането и възможностите за развитие на селските райони в Европа, подкрепяйки съвместната дейност на науката и практиката като проактивен колаборативен отговор и реакция спрямо икономическите, социалните и екологичните предизвикателства.

В рамките на проекта ще бъдат изследвани различните възможности, посредством които посочените три ключови аспекта ще бъдат подкрепени от дейността на кооперативите и техните представителни институции, местните инициативни групи, организациите на производители, бизнесът, социалните предприятия, НПО, научно-изследователските организации и др.

Начините, по които тези различни партньори могат да допринесат за развитието на селските райони, представляват съществена част от изследователския интерес: създаване на социален капитал, морежи, иновативни производствени системи, бизнес синергия, използване на природни ресурси, обучение, генериране на капитал, ноу-хау и др.

НФРИ беше посетена от организациите по проекта с цел обмяна на опит в областта на социалното предприемачество и социалните предприятия за хора с увреждания.

Е.Тодорова сподели добрите практики в НФРИ с цел разширяване заетостта на хората с увреждания и развитие на социалното предприемачество в България.