Нашата консултация

Промяна в ЗДДФЛ, относно възнаграждения по граждански договори и други

18.07.2013

Лицата, които получават доходи от възнаграждения за авторски права, граждански договори и всички останали, получаващи доходи от “Друга стопанска дейност” ще са задължени сами да си внасят авансовия данък за последното тримесечие на 2013 година. Тази промяна се отнася за месеците: октомври, ноември и декември. Това става ясно с промяната в Закон за данъците върху доходите на физическите лица и по-точно, чл.65, ал.12 “Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.”

С тази промяна се въвеждат два режима за едно и също нещо – един и същи данък.

Първите 9 месеца – от януари до септември – данъкът ще се удържа и внася от фирмата, а за последните три месеца – от физическото лице.

Официално тази промяна е внесена от Министерството на финансите, но реално предложението е направено от НАП, с цел да не се затруднява системата за управление на приходите. Според НАП, ако през януари се внесат пари, удържани в периода от октомври до декември, ще се създаде объркване в софтуера, който обработва декларациите, които се подават за създалите се задължения и плащанията, извършени по тези задължения.

До сега фирмите събираха и внасяха авансово 10% данък. Не трябваше физическите лица да губят време и да се редят на опашки за да плащат авансовия данък. Тази практика обаче ще бъде прекъсната в края на 2013 година и в началото на 2014 година, съгласно промяната в закона.

Източник: pravna.info