Нашата консултация

Информация за работещите в специализираните предприятия във връзка с пандемията Covid-19 и въведените противоепидемични мерки

30.03.2020

 • Срокът на рецептите се удължава с месец с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети.
 • Утвърдените протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, се удължават служебно за срок от един месец, считано от датата, до която са валидни. Хартиените протоколи не се презаверяват.
 • Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти по удължените протоколи, както и лекарствените продукти, за които не се изисква експертиза само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането се извършва в аптеките, където е осъществено последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.
 •  Поради специфика при лечението не се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок - лечение на Хроничен вирусен хепатит С; лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст; лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации.
 • В случай, че нямате издадена рецептурна книжка се обърнете към личния Ви лекар, който ще Ви насочи към съответните процедури. На лицата, които са се обърнали за рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти.
 • Общините организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за самотно живеещите възрастни хора. Информация може да намерите тук: https://www.namrb.org/dostavka-na-chrani-i-medikamenti-po-domovete-za-vazrastni-chora
 • Центровете за социални услуги са затворени за външни хора. Посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги в страната, особено в тези за възрастни, са забранени. Близки на настанените може да получават информация от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.
 • Преустановява се настаняването в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип за пълнолетни лица.
 • Може да използвате определните електронни услуги тук: https://mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1948&lang=.
 • За да бъде получена социална помощ, е необходимо да се подаде заявление-декларация  по електронна поща или по пощата с обратна разписка до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. Заявление-декларация за осигуряване на социални права може да подавате на място само при възникнала неотложна необходимост.
 • Извършените индивидуални оценки на потребностите на хората с увреждания в периода на обявено извънредно положение в страната, са в сила в срок до 31.05.2020 г. Започналите и неприключили административни производства, включително и новите производства в този период, ще бъдат приключени след отмяна на извънредното положение и ще бъдат в сила, считано от датата на подаване на изискуемите документи за изготвяне на оценка по установения ред.
 • Когато искате да Ви бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите можете да подадете документите по пощата или по електронен път до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. При извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания за предоставяне на механизма лична помощ интервюто с човека с увреждане, с неговия законен представител или с човека, който полага грижи за него ще се провежда по телефона.
 • Във всички случаи за информация във връзка с обявеното извънредно положение по повод заявяването и получаването на помощи  звънете на денонощен телефон +359878221629.
 • Всички въпроси, касаещи дейността на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, може да се отправят към колцентъра на тел.: 080088001.
 • Бъдете внимателни! Социални работници няма да Ви посещават в дома Ви за извършване на анкети.
 • Ако имате право и Ви е отпусната социална помощ, парите ще Ви бъдат преведени по посочената от Вас банкова сметка или можете да ги получите в пощенския клон по адреса Ви, ако това сте заявили в заявление-декларацията.
 • Срокът за изплащане на социални помощи в пощенските станции  се удължава до 30-ти март 2020 г. Необходимо е клиентите да спазват въведените мерки за допускане на ограничен брой хора в пощенските станции, недопускане на голям брой чакащи клиенти в района на пощенските станции и подпомагане на болни и възрастни хора.
 • Картите за пътуване в градския транспорт на хора с увреждания, които изтичат преди 29 март служебно се удължават.
 • Плащайте битовите си сметки електронно. Препоръчително е да избягвате да посещавате лично гишетата. Помолете свои близки да направят това вместо Вас.