Нашата консултация

Работодателят може да заплаща 60% от брутната заплата

31.01.2018

Спорната разпоредба от Кодекса на труда остава в сила. Конституционния съд (KС) отхвърли искането на Омбудсмана на Република България за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение.

След решението на КС остава в сила разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда. Тя дава право на работодателя при временни затруднения да забави плащането на 40% от трудовото възнаграждение. За работодателя остава задължението да изплати остатъка от заплатата заедно със законната лихва върху него.