Нашата консултация

От 01. 01. 2017 г. минималната месечна вноска за трайно безработните и лицата, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки, е 18.40 лв.

29.03.2017

Срокът за внасяне на дължимата осигуровка за м. януари т.г. е 25 февруари 2017 г. Размерът на здравноосигурителната вноска през тази година се запазва на 8 % от получавания осигурителен доход, но сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв. Преди да платят дължимите си здравни вноски, трайно безработните или с прекъснат осигурителен стаж лица трябва да подадат Декларация  обр. 7. В случай че имат по-стари здравноосигурителни задължения, преди да платят дължимите вноски, в техен интерес е да подадат заявление обр. 2а, в което да опишат поредността на погасяване на задълженията си. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имат такива.