Нашата консултация

Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

28.02.2017

• Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:

до 5400 лв. - 460 лв;

до 6500 лв. – 500 лв;

до 7500 лв. – 550 лв;

след 7500 лв – 600 лв.

 

•  Осигурителен доход за регистрирани земеделските стопани и тютюнопроизводители

- минимален – 300 лв;

- максимален – 2600 лв.

 

•  Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:

от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. – 161,38 лв;

от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. – 165,25 лв;

 

•  Максимален месечен размер на осигурителен доход – 2600 лв;

•  Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;

•  Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 7,20 лв.