Нашата консултация

Преустройство на лек автомобил

29.08.2015

"ВИП Плюс Медикотехническа лаборатория" е лицензираната от Агенцията за хората с увреждания фирма да извършва преустройства на автомобили. Цената е между 600 и 1200 лв., като да този праг разходите могат да се финансират от Агенция за социално подпомагане (АСП).

Условията, на които трябва да отговарят за получаване на целевата помощ за покупка и/или приспособяване на лично МПС от АСП - средномесечния доход на член от семейството за последните 12 месеца да е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход (3 х 65 = 195 лв.). Допълнителни условия: да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; да са работещи или учащи се и да не са ползвали облекчения за внос на МПС.

Контакти с "ВИП Плюс Медикотехническа лаборатория": тел. 02 8565038; 0887925 725, 0879 888 466, ел. поща: info@vipplus-mtl.com