Нашата консултация

Започване на работа на трудов договор от хора с увреждания

29.08.2015

При започване на работа по трудово правоотношение на лица с увреждания,  работодателите трябва да обърнат специално внимание на съответствието (несъответствието) между неподходящите условия на труд за работника (служителя) с увреждания, записани в експертното решение на медицинската експертиза и длъжностната характеристика за работата. Обикновено в експертните решения вместо конкретно вписване на неподходящите условия за труд се постановява общото “труд с психическо и физическо пренапрежение”, което може да се отнесе към всеки вид труд. В интерес на хората със специфични възможности е да реагират незабавно в установения за обжалване 14– дневен период, с искане за уточнение или допълване на трудовата препоръка. Трудовото правоотношение дава право на работника (служителя) с увреждания откаже изпълнението на дейности, несъответстващи на трудовата препоръка, дори промяната в условията на труд да е временна, включително полагането на извънреден труд (Виж чл. 147 т. 4. от КТ). Забраната за полагане на нощен труд за трудоустроени лица е разпоредена с чл. 140 ал. 4 т.4 от КТ. Промяната в условията на труда, независимо от производствената необходимост трябва да е в съответствие със здравословното състояние на работника (служителя), разпорежда чл. 120 ал. 2 от КТ.