Нашата консултация

Отчитане на разходите от възстановени осигуровки на работодателите по чл. 26, ал.2 и чл. 40, ал.3 от ЗИХУ

30.01.2015

Напомняме на членовете на НФРИ, че във връзка с получено писмо 0023-0127/20.01.2015 г. от Агенцията за хората с увреждания, ползващите от вас преференциите на основание чл.26, ал.2 и чл. 40, ал. З от Закона за интеграция на хората с увреждания, трябва да представят в Агенция за хората с увреждания исканата информация, отнасяща се до целесъобразното и ефективно разходване на възстановените през 2014 средства за осигуровки на персонала, в срок до 20.02.2015 г. Справките следва да се изпращат и в НФРИ на е-мейл nfri@abv.bg или по пощата на адрес: гр. София 1000, бул. Дондуков 11, ет. 4, ст. 407А.