Нашата консултация

Болничните листове отиват в НОИ по електронен път

14.08.2014

От началото на 2015 г. данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършва по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт. Това предвижда приета от правителството наредба, която определя реда за представяне на болничните листове в НОИ. Данните, с изключение на съдържащите се в експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, ще се подават от лекуващите лекари лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност, както и от лекарските консултативни комисии – чрез лечебните заведения, към които са създадени.  За работодателите/осигурителите ще отпадне необходимостта от посещение на място в териториалните поделения на НОИ, за да предоставят болничните листове на осигурените от тях лица. Ще отпаднат и разходите за отпечатване и разпространяване на бланките на болнични листове.

Проектът на наредба е съгласуван и одобрен от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и от Надзорния съвет на НОИ.