Нашата консултация

Национален телефон 070 018 250 за първична правна помощ разкри Националното бюро по проект “Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез пилотен проект за първична правна помощ”.

15.07.2014

На горещата телефонна линия всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет на цената на един селищен разговор. Услугата се извършва от квалифицирани адвокати в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч.