Нашата консултация

Индикативна програма на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

15.07.2014

за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2014 г. – 22 април 2015 г.: http://www.sme.government.bg/uploads/2013/09/Indikativna-prog-2014-2015.pdf