Нашата консултация

Информационен портал с обяви за обществени поръчки от цяла Европа вече и на български език

20.06.2014

Освен в процедурите за въллагане на обществени поръчки в собствената си държава, предприятията има възможност за участие и в конкурси в останалите държави-членки на Европейския съюз, както и в страните с официален статут на потенциални кандидати за възлагане на средства от бюджета на една държава.

Всяка една българска фирма може да участва в обществени поръчки и с европейско финансиране от страни от целия свят (вкл. предприсъединителните фондове в съседните на България страни.

Ето защо, всеки бизнес си струва да потърси възможности за кандидатстване за обществени поръчки не само в собствената си страна. Успешно приключената поръчка за чужда държава дава възможности за създаване на дългосрочни партньорства и контакти, както и се смята за конкурентно предимство при следващи кандидатствания за публично финансиране.

Тези възможности се публикуват ежедневно в специална притурка на Официалния онлайн вестник на ЕС на адрес www.ted.europa.eu.

В България единствената услуга, която предлага достъп до ежедневна информация за обществени поръчки от цяла Европа е www.bizportal.bg. Сайтът е изцяло на български език и освен това предоставя ежедневна информация за всички обществени поръчки и покани публикувани на територията на България.