Международни участия

Представяне на резултатите от проекта Иновентър в Международна онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики" на 10 декември 2021 г.

30.12.2021

            На 10 декември т.г. Елеонора Негулова, експерт по проекта Иновентър представи темата „Социална интеграция, предприемачество и учене с използване на технологии чрез VET – проект Иновентър” по време на Международната онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики".

 

            Министерството на образованието на Руската федерация и Международната академия на науките, екологията и педагогиката на Министерството на образованието на Казахстан избраха проекта на НФРИ „Иновативно професионално социално предприемаческо обучение“ (INNOVENTER) като една от най-добрите практики и най-добрите примери за иновации в професионалното образование и обучение (ПОО), който да бъде представен в международната онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики", организирана от Републиканския институт за професионално образование в Беларус.

 

            Проектът INNOVENTER, който беше изпълняван до 2019 г. от НФРИ съвместно с Русенския, университет „Ангел Кънчев“, Асоциация Мария Кюри, Пловдив, Фондация за общинска подкрепа, Албания, Кипърската търговско промишлена палата, DYEKO – Подкрепяща мрежа за социално предприемачество и социална икономика, Гърция и Асоциацията за мениджмънт и консултации MCA2000, Македония, беше избран за един от значимите  проекти в доклада на Европейската комисия „Дигитализация и иновации в ПОО“ 2020.

           

            Проектът INNOVENTER създаде система за обучение на професионалното обучение и образование  за развитие на компетенциите и уменията на социалните предприемачи. Бяха организирани обучения по социално предприемачество, които бяха тествани чрез създадената онлайн и мобилни учебни платформи с интерактивни инструменти за развитие на предприемачески умения.

            Елеонора Негулова представи пред около 300 участници - ръководители и преподаватели на институции за професионално образование, центрове за професионално развитие и центрове за обучение на предприятия, от Руската федерация, Казахстан, Беларус и Украйна проекта INNOVENTER в контекста на ECVET и социалната икономика, инструментариума INNOVENTER - практика в страните партньори по проекта, приложение на проекта INNOVENTER, уеб платформата и мобилното приложение INNOVENTER, както и отделните модули на обучителната програма.

            В Международната онлайн стажантска програма бяха представени най-добрите 12 международни практики за взаимодействие на дигиталните технологии в професионалното образование в контекста на Индустрия 4.0 и се проведоха 16 онлайн срещи. По време на стажа 20 международни експерти представиха тенденциите, засягащи развитието на професионалното образование, бяха характеризирани бъдещите сценарии в ПОО и разгледан прехода към дигитализация в ПОО.