Международни участия

TEHNOMA 2013, Македония и Албания

09.08.2013

В периода 14.10.2013 г. – 21.10.2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и с посещение на международен панаир за метали, машини, строителство и оборудване TEHNOMA 2013, Македония и Албания. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите производство на метални изделия, медицински и оптични апарати и инструменти, черна и цветна металургия. Повече на http://www.sme.government.bg/?p=16746