Международни участия

LINEAPELLE 2013, гр. Болоня, Италия

09.08.2013

В периода 07.10. – 10.10.2013 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба LINEAPELLE 2013, гр. Болоня, Италия. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите кожарска и кожухарска индустрия.

Агенцията поема разходите за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване за един представител от предприятие, вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор № BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи. Повече на http://www.sme.government.bg/?p=16734