Международни участия

Делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия

26.02.2018

В периода 15-16 март 2018 г. заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев ще направи работно посещение в гр. Ниш, Република Сърбия по покана на своя колега вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович. Между двамата високопоставени лица е договорено провеждането на двустранен бизнес форум с двустранни срещи в гр. Ниш на 16 март 2018г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, хранително-вкусова промишленост, парфюмерия и козметика, медикаменти, фармация, лекарства и медицинска апаратура, мъжка и дамска конфекция, туризъм, селско стопанство и др. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 02.03.2018 г.на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.

Организацията на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване при необходимост и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Белград и партньорските на ИАНМСП организации на място. Транспортът до Ниш се осигурява от самите участници (с кола разстоянието между София и Ниш е 160 км.).

Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Регистрационният формуляр може да изтеглите от тук: https://www.sme.government.bg/?p=40382