Международни участия

Европейска TCI конференция

26.02.2018

Европейска конференция “TCI European Conference 2018, Turning Challenges into Opportunities through clusters in Eastern Europe” ще се проведе в периода 20 – 22 март 2018 г. в София.

Целта е да се представят възможностите на Източна Европа и в частност на Балканите. Европейската конференция на TCI през 2018 ще позволи взаимодействие между професионалисти в областта на клъстерите и конкурентоспособността на множество държави и региони, които искат да обменят опит и да изградят синергия, за да се реализират по-добри резултати в:

  • Политики за производствено развитие – модерна индустриална политика;
  • Реализиране на тези политики;
  • Бизнес и съвместни дейности между клъстери и фирми от различни региони и държави.

Организатор е TCI NETWORK -  водеща глобална мрежа от организации и практици с дълбоки познания в областта на клъстерите и конкурентоспособността, които си сътрудничат в уникален отворен, гъвкав и практически контекст, за да се развият практиките на конкурентоспособност, иновации и развитие на клъстери.


 Регистрация за участие - на официалния сайт на конференцията www.tci-europe2018.com

За контакт и допълнителна информация:
Консултантски Клъстер Веритас ООД
Теодора Жилкова, тел: 08888 444 91 tjilkova@veritascluster.com , Tcieurope2018@veritascluster.com