Международни участия

Посещение на ръководител направление в Комисията по правата на хората с увреждания в Малта на 6 февруари 2018 г. в офиса на НФРИ

26.02.2018

По покана на Президента на Република България, Н. Пр. Румен Радев, в периода 4-6 февруари 2018 г. на официално посещение в София пристигна Н. Пр. Мари-Луиз Колейро Прека, Президент на Република Малта. Тя беше придружена от голяма бизнес делегация, интересът на която е провокиран от възможностите и авторитета на страната ни в контекста на настоящото Председателство на Европейския съюз.

Бизнес делегацията от Малта беше широко представена, като в нея участие взеха и представители на институции, една от които Комисията по правата на хората с увреждания. Представителят на комисията д-р Бернард Бусутил – ръководител направление в Иститут Бугеа, посети на 6 феруари т.г. офиса на федерацията. Д-р Бусутил се срещна с председателя на федерацията Е.Тодорова и представи дейността на Комисията, която е отговорна за регулирането на сектора на хората с увреждания в Малта. Основната дейност включва защита на правата на хората с увреждания при дискриминация. Комисията също така администрира схемите за малтийски сини значки, специални лични карти и карти на ЕС за сигурност.

По време на срещата бяха дискутирани икономическите стимули за заетост на хора с увреждания, квотния принцип и спазването му от страна на работодателите, архитектурната достъпност до сградите, финансова подкрепа и правна защита за лица с увреждания, администрирането на някои услуги.

От страна на двете организации беше декларирано намерение за сътрудничество, което е ориентирано към съвместна дейност, методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики. Желанието на страните е съвместната дейност да включва поддържане на официални и неофициални контакти за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и за представяне на резултатите от него; при възможност – осъществяване на съвместно участие в трансгранични проекти.