Международни участия

17-то издание на националното изложение „Произведено в Молдова“

30.12.2017

17-то издание на националното изложение „Произведено в Молдова“ ще се проведе в периода 31 януари – 4 февруари 2018 г. в Международния изложбен център „Молдекспо“ (Кишинев).

Събитието се организира ежегодно от Молдовската търговско-промишлена палата (МТПП), като освен подкрепа за местния бизнес и услуги, събитието предоставя и множество възможности за установяване на бизнес партньорства и сътрудничество.

В тази връзка, програмата ще включва и организирането на Международен бизнес форум на 1 февруари, в чийто фокус ще бъде промотирането и установяването на бизнес отношения между компании от регионите на Дунав, Черноморския басейн, ЕС, ЦЕФТА и др.

Форумът се организира в сътрудничество с Правителството на Молдова, Кметството на гр. Кахул, Общински съвет на южните региони на Молдова, както и платформата EEN – Enterprise Europe Network. Очаква се над 150 компании от Молдова и чужбина да участват във форума, представящи множество бизнес сектори като земеделие, хранителна промишленост, ИКТ, текстил, строителство, възобновяема енергетика, автоиндустрия, творческа индустрия и др.

Проявяващите интерес фирми и предприемачи могат да се свържат с департамент „Международни отношения“ на МТПП по е-мейл до een@chamber.md или по телефон на +373 2222 1391 (2626).

За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с:  Европейски информационен и иновационен център – Enterprise Europe Network, Българска търговско-промишлена палата, Мария Шапкарова, Тел: 02/ 8117 525, Е-mail: een@bcci.bg , http://www.bcci.bg/