Международни участия

Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, от 30 март до 2 април 2017 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче

17.01.2017

Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика ще се проведе от 30 март до 2 април 2017 г. в Пловдив, 6-та палата на панаирното градче. Националната федерация на работодателите на инвалиди отново ще бъде съорганизатор на проявата, която се провежда с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика в България, Агенцията за хора с увреждания и Международен панаир - гр.Пловдив.