Международни участия

Започва безплатно онлайн обучение за пилотно тестване на „Професионална обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост”

18.10.2016

Работещите в сферата на заетостта на хората с увреждания, ще може да се възползват от пилотното тестване на „Професионалната обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост. Обучението се провежда за първи път в България и има за цел да отговори на нуждата от подготвени специалисти по прилагане на подкрепена заетост.

Създаването на онлайн курса е част от проект COACH@WORK, който НФРИ изпълнява заедно със Згура М – координатор по проекта, Националната агенция за професионално образование и обучение и Интерпроджектс, с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Фокус в проекта е създаването на първия български модел на професионално обучение за консултанти по подкрепена заетост, който може да се прилага от работещите професионалисти в страната и оценъчна система за признаване, валидиране и сертификация на доставчици на услуги по подкрепена заетост.

Курсът включва 9 независими модула, обединени около темата подкрепена заетост: Осведоменост за уврежданията; Придобиване на ключови и преносими компетентности от клиентите с увреждания; Практически методи и инструменти в процеса на осигуряване на услуги по подкрепена заетост; Дигитални помощни технологии, които подкрепят образованието, заетостта и благополучието на хората с увреждания; Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на процеса; Прилагане на личностно-центрирания подход; Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане; Кариерно консултиране – методи на пазара на труда; Практическо прилагане и взаимоотношения с институции.

Обучението включва и четири сесии – лице в лице. Записалите се в курса, могат да преминават през материалите и задачите в онлайн среда в удобно за тях време и място и със своето собствено темпо.

“Практиката ни показва, че работещите специалисти с хора с увреждания имат желание да се усъвършенстват, да опитват нови неща, да получават и те самите непрекъснато нови знания, особено при услугите за заетост. Програмата на онлайн обучението е ноу хау за България, благодарение на опита на австрийските ни партньори от Jugend am Werk Steiermark GmbH  и има за цел да валидира обучителната програма и оценъчната система за консултанти по подкрепена заетост. В духа на философията на новите промени в Закона за насърчаване на заетостта за включване на услугите по подкрепена заетост, вярваме, че това обучение е изключително навременно и отговаря на нуждите за отключване на потенциала на инвестициите в услугите за подкрепена заетост, а именно по-добри инструменти за нуждите и капацитета на екипите предоставящи подкрепата. По този начин вярваме, че работим за пълното социално включване на хората с увреждания чрез качествени специалисти, предоставящи адекватна индивидуализирана подкрепа”, сподели Елка Тодорова, Председател на НФРИ.