Международни участия

Бизнес семинар за Хонконг 3 юни 2016, София на тема ”Hong Kong: Вашият партньор за успех в Китай"

29.06.2016

На 03.06.2016 г. в София се проведе Бизнес семинар за Хонконг, на който бяха обсъдени възможностите за търговско-икономически отношения между България и Хонконг. Дискутира се развивитието им на фона на българо-китайските и  българо-азиатските отношения, като членството на България в ЕС добави нови акценти в развитието на отношенията между двата региона.

Бизнес семинарът в София се организира от Съвета за търговия и развитие на Хонконг (HKTDC) и Търговско-Икономическото Представителство на Хонконг в Брюксел (HKETO).

 Проявата дава възможност представители на българския бизнес и на деловите среди от Хонконг да обменят информация и опит в сферата на двустранните икономически отношения.

От страна на НФРИ участие взеха Станислава Тончева от управлението на НФРИ и Павел Адамов – управител на „Авис” ЕООД  – Бузовград.

Повече информация можете да получите на : http://www.hktdc.com