Международни участия

Работна среща „Устойчивост и солидарност в икономиката“

29.06.2016

На 26, май 2016 г. в София се проведе Първата среща на заинтересованите страни за „Устойчивост и солидарност в икономиката“.

Целта на срещата беше присъстващите да споделят своите практики и ангажименти за развитие на социалната и солидарна икономика в страните които представляват.

Официални гости на събитието бяха г-жа Едлиса Пейксото и г-жа Елизабет Гримбърг, които представиха опита на световния лидер в сферата на солидарната икономика – Бразилия. 

В дискусията участваха и представители на ключовите институции и организации, двигатели на темата в България. На срещата се дискутираха и обсъжданите в Народното събрание законодателни промени по повод отпадане на ДДС върху дарените храни, по инициатива на Българска хранителна банка.

Участие в срещата от страна на НФРИ взе Станислава Тончева от управлението на НФРИ.