Международни участия

Заключителния семинар по проекта„Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация

02.04.2013

На 17-18 април т.г. в Брюксел, Белгия се проведе Заключителния семинар в Белгия на организации работещи в сферата на хората с увреждания, в т.ч. специализирани предприятия, членове на федерацията, по проекта „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР. Този проект е сътрудничество между фламандски и български партньори.

Участие от страна на българската делегация взеха – Сияна Кисьова – „Ния Милва”, Христо Караманов – „Марица 2011” ЕАД, Панка Вангелова – ЕТ „Шанс 5 – П.Вангелова”, Атанас Раленеков - Райна Княгиня ООД, Нели Щонова - Сдружение Хоризонти, Йордан Димитров – БИТСП, Валентина Стоицева - БИТСП-проектни консултанти ООД, Вера Велева – НФРИ, Искра Спасова – „Програмни системи и технологии” ЕООД, Павел Адамов – „Авис” ЕООД, Радослав Драгошински „Тера Суап” ЕООД – Враца, Веселин Стоянов „Вапцаров 2011” ЕАД и Вили Колчева – „Велдия Дизайн” ЕООД.

След представянето на проекта и прегледа на фламандското партньорство, направено от Стеф де Кок и на българското партньорство, направено от Вера Велева - НФРИ и резултатите по проекта се премина в работа по групи. Участниците от български и белгийски организации работещи по осигуряването на заетост на хора с увреждания работиха по разработването на идеи в областта на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост, за европейски проекти, които в бъдеще да бъдат развити в партньорство през новия програмен период на ЕС 2014-2020.

Бяха сформирани четири работни групи за разработване на проекти, които обсъдиха потенциални идеи.

От белгийските партньори бяха представени и дискутирани:

1.   V4 – да работим всички заедно – подкрепа на възрастни хора за достъп до пазара на труда.

2.   Липсващото звено (организация ‘De Link’) – разпространение на изготвената от експерти стратегията за приобщаване посредством опит в Европа.

3.   COIN – Superabile – интегриран контакт център.

4.   Регион Värmland – хора с увреждания като фактор за растеж.

5.   ADO Icarus - Изграждане на капацитет, овластяване и участие на родители и приемни родители / обмен на опит, мотивация и обучение на социални работници.

От българските партньори бяха представени и подложени на дискусия:

6. Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики за подобряване на конкурентноспособността на социалните предприятия с модератор Вера Велева.

7.   Професионално  (пре) ориентиране и насочване на младежи/възрастни хора и ХУ- инструменти, методология и нови услуги за кариерна промяна с модератор Йордан Димитров.

8.   Съвместни начинания и сътрудничество м/у специализирани фирми и социални/защитени работилници с модератори - Атанас Раленеков и Павел Адамов.