Международни участия

Участие на НФРИ в Българо-немски дискусионен форум за социално предприемачество в София

30.01.2015

На 27.01.2015 г. Националният алианс за работа с доброволци /НАРД/ организира Българо-немски дискусионен форум, част от проект  Социалното  предприемачество  –  портал  за  иновации  на  НАРД в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин. Над 90 участници от различни институции и организации, в т.ч. и НФРИ, взеха участие във форума и обмениха идеи и практики, свързани със социалното предприемачество. Сред тях бяха зам. министъра на младежта и спорта Калин Каменов, Веселина Ботева – директор дирекция „Социална политика“, кметове на райони в София, представители на неправителствения сектор в лицето на мощни международни организации като УНИЦЕФ, и др.

Целта  на  събитието  бе  обсъждането  на  процесите  за  приемане  на  нормативни изисквания и регламент за изграждане и функциониране на социалните предприятия в България, начините за информиране на заинтересованите страни за възможностите на социалното  предприемачество  и  обобщаване  на  основните  проблеми  при  социалната  и професионална интеграция на хора в неравностойно положение в страната.

Ренета Венева от НАРД обясни същността на социалното предприятие, основаваща се върху обществената му значимост. Извършваната стопанска дейност има изразен траен социален ефект, тъй като има за цел да подобри жизненото  равнище на лицата, попадащи в уязвими групи. Отличителната  черта на социалното предприятие  е реинвестиране  на всички  приходи  в социално значими  каузи  и цели, обясниха от НАРД.

Мирко  Шваниц от „Дружество  за подпомагане на българските  домове-Берлин” изтъкна,  че целта на неговата организация  е да подпомага уязвимите младежи, напускащи социалните домове, като  им даде възможност  за интеграция  в обществения живот  в България. Той се похвали със създаването на действащата и до днес шивалня в дома за деца в Панагюрище. В нея младежите произвеждат,  но не продават своите изделия, подчерта той. Организацията опитала  да  създаде  социално  предприятие  и  в  дома в  Брацигово,  фокусиращо  се върху готварството,  но  начинанието  се  провалило  заради  нормативни  неуредици.

Веселина Ботева изтъкна като основна пречка пред социалните предприятия  липсата на финансиране и сграден фонд