Международни участия

Конференция „Подобряване на разнообразието чрез подкрепената заетост”, организирана от Европейската асоциация за подкрепена заетост 27-29 май, Лисабон, Португалия

10.12.2014

Организираният форум е отворен за професионалисти на всички нива в сектора на хората с увреждания, общността и бизнеса, които подкрепят хората в неравностойно положение в установените възможности за подкрепена заетост.          

Конференцията се очаква да представи възможността за споделяне на опит и за подкрепа на  практики в сферата на заетостта за хората с уверждания в Европа и други страни за увеличаване на разнообразието за по-всеобхватно участие към социалното сближаване.

При проявен интерес от Ваша страна може да се запознаете с информацията на: http://euselisbon2015.com/conference-details/conference-information/#sthash.bmOWVmyM.dpuf

Такси за участие в конференцията: http://euselisbon2015.com/registration/

Регистрация за настаняване и цени на хотелите: http://euselisbon2015.com/travelaccomodation/hotel-reservation/

Програма: http://euselisbon2015.com/conference-details/technical-program/general-program/