Международни участия

GRAGGER@CO в България

10.12.2014

На 26 и 27 ноември 2014 г. се проведе работно посещение на собственика на фирма GRAGGER@CO, Австрия - Хелмут Грегер и Волфганг Следъл в България. Целта на посещението беше представяне на иновативна технология за печене на хляб и развитие на социално предприемачество в тази област чрез ангажиране на хора с увреждания в работния процес. В основата на идеята са залегнали принципите на екологично и енергоспетяващо производство на хляб, в което могат да се използват алтернативни източници на енергия съобразно наличните местни ресурси, предлагане на високо качество на крайния продукт на най-добра за местните условия, цена и ангажиране на хора с увреждания в цялостния работен процес. Понастоящем фирмата има 3 пекарни за хляб и хлебни продукти в Ansfelden, Виена и Берлин и се е насочила към развитие на своята дейност в страните на Балканския полуостров – Сърбия, Румъния, Босна, България и Сенегал в Западна Африка.

По време на своя престой в България те посетиха Марица 2011 ЕАД, гр. Пловдив и Лозана ЕАД, гр. София за потенциално партньорство. Чуждестранните гости представиха своята концепция за производство на хляб и реализация на готовата продукция пред ръководствата на двете специализирани предприятия и се запознаха с тяхната дейност и възможности за въвеждане и равитие на нови дейности, чрез които да се осигури заетост на хора с увреждания.

Общата оценка и впечатление на чуждестранните поситители от България беше, че съществува голям потенциал в София и Пловдив за развитие в този сектор на икономиката и осигуряване на заетост на лица с увреждания.