Международни участия

Предстои провеждането на конференция „Нарастване броя на успешните социални предприятия”, която ще с

12.02.2013

 

Провеждането на конференцията е в резултат на засиления интерес от страна на ЕС в постигането на успешни решения на редица проблеми от социалните предприятия. Целта на конференцията е да се сподели добър опит в областта на иновативните пазари на публичните услуги, социалното инвестиране, успешни бизнес модели и методи за оценяване на влиянието на социалните предприятия. На конференцията ще бъдат представени и основните елементи на Инициативата за социално предприемачество от страна на ЕК. Провеждането на конференцията е в резултат на засиления интерес от страна на ЕС в постигането на успешни решения на редица проблеми от социалните предприятия. Целта на конференцията е да се сподели добър опит в областта на иновативните пазари на публичните услуги, социалното инвестиране, успешни бизнес модели и методи за оценяване на влиянието на социалните предприятия. На конференцията ще бъдат представени и основните елементи на Инициативата за социално предприемачество от страна на ЕК.

Източник:

http://www.cjsevents.co.uk/e3m/

Програмата може да бъде изтеглена от линка.