Международни участия

5-8.02.2013 - Линц, Австрия - Среща по проекта BITSE и фокус-групи

12.02.2013

 

От 5 до 8 февруари 2013 г. в Линц, Австрия, се проведе третата среща на партньорството по проекта BITSE - изследващ бариерите, пречещи на прехода от училище към заетост. По време на срещата бяха представени националните доклади на партньорите по проекта от проведените изследвания върху бариерите, които възпрепятстват прехода от обучение към заетост за хората с увреждания.

Проведена бе специализирана работа в две фокус групи - обучаващи се и обучители. Участие в тези фокус групи взеха и представители от България, специализирани предприятия. В българската делегация от страна на Националната федерация на работодателите на инвалиди се включиха Елка Тодорова, председател на НФРИ, Мими Иванова - Мир-И ЕООД, Атанас Раленеков и Лушка Шондева - Райна Княгиня ООД, Иванка Пискова и Иван Георгиев от „Стопански дейности КЦМ” АД, Сияна Кисьова от „Ния Милва” ЕООД, Събина Данева и Здравка Терзиева от „Савина” ЕТ, Искра Спасова – „Програмни системи и технологии” ЕООД, Стела Стефанова – лице с увреждане, Вера Велева и Стела Костова от екипа по проекта на НФРИ. Резултатите от работата в групите ще бъдат обобщени в доклад за бариерите, който ще бъде един от резултатите от проекта.

На работната среща в Линц бе даден старта на дейностите по разпространение на резултатите от проекта. Обсъдена бе предстоящата конференция с участието на експерти от проекта BITSE в България през юни 2013 в гр. Варна.